Kan din förening vara med i plattformen

 • Din förening ska vara verksam i Botkyrka
 • Vilja stödja Plattformen med i frågor som kan vara att bedriva opinion, ge kunskap med mera i dialogen med kommunen.
 • Din förening ska ställa sig bakom de den lokala överenskommelsen i Botkyrka med följande principer
 • Öppenhet & insyn
 • Dialog
 • Självständighet & oberoende
 • Kvalitet
 • Långsiktighet
 • Mångfald
 • Demokrati

Nätverket Plattformen är

 • En ideell förening som samlar idéburna organisationer och föreningar i Botkyrka
 • Paraplyorganisation som talar med en röst gentemot kommunen
 • Nätverket Plattformen är representant i Rådet för Civilsamhället

Från Botkyrkanätet:

Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan för ett socialt, ekonomisk och ekologist hållbart Botkyrka. Vår överenskommelse mellan kommunen och idéburna organisationer har funnits sedan 2009 och reviderats 2018, och syftar till att stärka samverkan.

Vi har arbetat fram vår lokala överenskommelse i nära dialog mellan representanter från det lokala civilsamhällets organisationer och kommunen. Överenskommelsen är en gemensam utgångspunkt för samarbetet mellan parterna. Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan och skapa strukturer för ömsesidigt samarbete och partnerskap mellan idéburna organisationer och kommunen.

Visionen är att Botkyrka ska vara en plats där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målen är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i kommunen.

Gemensam värdegrund

Vår gemensamma överenskommelse tar sin utgångspunkt i följande principer:

 • Dialog- Genom dialog möts vi på lika villkor.
 • Kvalitet och långsiktighet- Genom långsiktiga relationer skapar vi en trygghet för idéburna organisationer i det lokala utvecklingsarbetet.
 • Demokrati och mångfald- Vår samverkan ska präglas av balans mellan representativ demokrati och deltagardemokrati. Botkyrkabor har olika behov och därför behöver vi den mångfald och valfrihet som vi tillsammans kan erbjuda.
 • Öppenhet och insyn- I vårt samarbete är vi öppna och inkluderande i arbetsprocesserna. Vi har ett öppet förhållningssätt och lyssnar till varandras behov.
 • Självständighet och oberoende- Vårt gemensamma arbete präglas av ömsesidig respekt och förtroende för varandra. Det garanterar idéburna organisationer att vara suveräna och bevara sin identitet i samarbetet med kommunen.