Konkreta exempel

Kompis Sverige

Kompis Sverige och Botkyrka kommun via Utbildning för vuxna, har ingått partnerskap (IOP) där vi tillsammans vill sänka sociala barriärerna mellan etablerade och nya svenska. Kompis Sverige erbjuder en kompisförmedling mellan nya och etablerade svenskar. Nya svenskar villa ha en kompis att prata svenska med lära känna den svenska kulturen och samhället.  Natasha har mer info.

IOP Kvinna

Nyanlända och etablerade utrikesfödda kvinnor i Botkyrka kommun som står utanför arbetslivet har olika behov och förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden. Utrikesfödda kvinnor är arbetslösa i högre grad än inrikes födda och ett aktivt stöd för att möjliggöra likvärdiga förutsättningar till arbete och studier är viktigt. Med utgångspunkt i tanken att möjligheten till arbete och studier både påverkar och påverkas av ens hälsa, egenmakt och livsutrymme gör detta IOP en bred ansats att främja alla dessa aspekter. Det mervärde som civilsamhällets organisationer kan ge i samverkan med kommunal och statlig verksamhet är nödvändig för att ge jämlika villkor.

Genom ett partnerskapsavtal fördjupar vi samarbetet mellan offentlig sektor, folkbildningens organisationer och sociala företag. Tillsammans stärker vi gruppens förutsättningar till arbete, studier och ökat livsutrymme. Partners i IOP Kvinna är Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salem, Botkyrka Folkhögskola, Studieförbundet Bilda, Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen i Huddinge, Botkyrka och Salem

Det gemensamma målet är att öka förutsättningarna till arbete, studier och ökat livsutrymme för utrikesfödda kvinnor som är arbetslösa.

Feriepraktik

Botkyrka kommun och också ingått partnerskap med 10 organisationer inom ramen för feriepraktik för ungdomar mellan 16-18 år. Samarbetet syftar till att ge ungdomar med särskilda behov likvärdiga och kvalitativa feriejobb tillsammans med andra ungdomar. Föreningarna/organisationerna tar emot ungefär 200 ungdomar under sommarmånaderna. Dessutom samverkar kommunen med ett antal föreningar inom kultur och fritidssektorn som också erbjuder feriepraktikplatser.