Kontakt

Styrelsen

Styrelsen består av förtroendevalda från de olika medlemsorganisationerna. Vid frågor, vänligen kontakta info@plattformenbotkyrka.se

 

Mats Wåhleman

Mats var en av initiativtagarna till bildandet av Nätverket plattformen och skapandet av den gemensamma överenskommelsen tillsammans med kommunen 2009. Han har sedan dess varit inblanda på olika sätt i arbetet, bland annat som ordförande. Mats har lång erfarenhet av att såväl utveckla och driva organisationer som att arbeta med samverkan mellan civilsamhället och myndigheter. Mats blev 2003 verksamhetschef för Hela Människan Huddinge-Botkyrka-Salemen efter att under 10 år ha arbetat med diverse utvecklingsarbete för Hela Människan Sverige.
mats@plattformenbotkyrka.se

 

Michele Di Dato

Michele har varit med i arbetet kring plattformen sedan omstarten 2015. Han har lång erfarenhet av att leda såväl ideella organisationer som företag och är idag ordförande för Botkyrkas största ideella förening Tullinge Fotboll, som i dagsläget har över 1 000 medlemmar. Han är också grundare och styrelseordförande i kommunikationsbyrån Brand Emotional Response Group AB. Tidigare har han även varit verksam som ledamot i både Djurgårdenhockeys- och Hammarby Damfotbolls styrelse.

 

Natassia Fry

Natassia är medgrundare av den ideella organisationen Kompis Sverige som sedan 2013 skapar möten mellan nya och etablerade svenskar för ett Sverige där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra. Kompis Sverige har de senaste sju åren bedrivit verksamhet i Botkyrka och finns idag också på ett flertal andra platser runt om i landet. Natassia har en gedigen erfarenhet av organisationsutveckling och av att bedriva samverkan mellan ideell-, offentlig- och privat sektor.

 

Shahina Begum

Shahina är medgrundare och verksamhetsledare för Botkyrka Kvinnoresurscenter (BRC) som bildades 2002. Organisationen har som syfte att skapa en mötesplats som arbetar för att ge kvinnor i samhället meningsfulla livsvillkor. Föreningen har också ett annat syfte, att vara en opinionsbildande organisation. Jämställdhet, integration och sysselsättning står högt på Botkyrka Kvinnoresurscenters dagordning.

 

Jan Karlsson

Jan har lång bakgrund inom civilsamhället, idag är Jan bl.a ordförande för Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka, sitter ävem med ledningen för ABF Botkyrka.

 

Hamza Bal

Hamza har etablerat olika ideella organisationer i Stockholm, bland annat Föräldraföreningen för Barn och Ungdom i Botkyrka (FFBU). Sedan 1995 bedriver FFBU ett stöttande och pedagogiskt arbete som riktar in sig på specifikt muslimska barnfamiljer i hela Botkyrka. Föreningen arbetar med förebyggande arbete kring alkohol och droger samt tar hand om utsatta kvinnor i våld. FFBU anordnar också bland annat nattvandring på fredagar och lördagar i Alby samt bedriver seniorverksamhet.